Aanmeldformulier

Op dit moment hebben wij technische problemen met ons aanmeldformulier. Lukt het niet om het aanmeldformulier te verzenden, zouden wij u willen vragen contact op te nemen met ons Centraal Informatie- en Aanmeldpunt via info@deopgroeipraktijk.nl of telefonisch op 088-123 26 80. Excuses voor het ongemak.

U kunt uw kind met onderstaand formulier aanmelden bij De OpgroeiPraktijk.
Verwijzingen lopen ofwel via het Jeugdteam/Wijkteam van uw Gemeente, ofwel via uw huisarts. Het Jeugdteam/Wijkteam stuurt ons zelf de verwijzing. U moet zich nog wel zelf aanmelden via dit formulier.

Indien 16 jaar of ouder

Indien 16 jaar of ouder

Indien ouders gescheiden zijn, dan ook graag de gegevens van de andere ouder invullen.

Om bij voorbaat een zo goed mogelijke inschatting te maken van welke hulp gevraagd wordt, vragen wij u aan te geven wat de hulpvraag is, de reden voor aanmelding en de huidige klachten en/of problemen.

Wat is er verder nodig voor een complete aanmelding?

  • Na aanmelding krijgt u van ons een Toestemmings- en instemmingsformulier, graag ondertekenen en terugsturen
  • Indien u bent verwezen door uw huisarts: de schriftelijke verwijzing, graag meesturen
  • Een kopie van een geldig ID van uw kind, graag meesturen

Hoe gaat het dan verder?

  • U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging van de aanmelding met een Toestemmings- en instemmingsformulier
  • De hoofdbehandelaar (klinisch psycholoog) beoordeelt de aanmelding en overlegt zo nodig bij vragen met de verwijzer
  • Als de aanmelding compleet is wordt u gebeld om de eerste afspraak te maken
  • U krijgt een schriftelijke bevestiging van de afspraak
  • U wordt gevraagd om online een klachtenvragenlijst in te vullen. U krijgt hiervoor per e-mail een link via “Telepsy” (beveiligde omgeving). Dit is een zogenaamde ROM lijst, hiermee meten wij het effect van onze behandelingen aan begin en eind van het traject (en soms tussendoor). De uitslag wordt met u besproken.
  • U wordt gevraagd om online een klachtenvragenlijst in te vullen. U krijgt hiervoor per e-mail een link via “Telepsy” (beveiligde omgeving). Dit is een zogenaamde ROM lijst, hiermee meten wij het effect van onze behandelingen aan begin en eind van het traject (en soms tussendoor). De uitslag wordt met u besproken. Voor kinderen tot 14 jaar vullen de ouders de lijst in, kinderen vanaf 14 jaar vullen zelf de lijst in.

Neem bij vragen hierover gerust contact op met de OpgroeiPraktijk nummer 088 - 123 26 80.

Please wait...