De Akte van Cessie hoeft niet meer ingevuld te worden.