FAQ

• Via ZorgDomein
• Via het online verwijsformulier van De OpgroeiPraktijk
• Telefonisch
• Huisarts
• Jeugdarts of consultatiebureau arts
• Psychiater
• Wijkteam of zorgteam
• Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
We streven naar korte wachttijden. Neem voor informatie over de actuele wachttijden contact met ons op.
De meeste klachten of problemen vallen binnen de gecontracteerde zorg van de Jeugd GGZ en worden hierdoor vergoed.  Klik hier voor actuele informatie.
• Verwijsbrief van de (huis)arts of van het wijkteam/toegang
• kopie legitimatiebewijs

De Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst vereist een toestemmingsverklaring voor elk onderzoek of behandeling in de gezondheidszorg. Dit is opgenomen in de behandelingsovereenkomst die aan het begin van elke behandeling met je wordt afgesloten.
Geplande afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd (weekend niet meegerekend), anders zijn wij genoodzaakt de kosten hiervan, ongeacht de reden, bij jezelf in rekening te brengen. Om discussie te vermijden ontvang je van ons pas vanaf de 3e keer een factuur van € 50,-.
Bij De OpgroeiPraktijk vindt onderzoek en behandeling plaats in teamverband.
Onze teams bestaan uit Klinisch Psychologen BIG, GZ psychologen BIG, Psychologen NIP of orthopedagogen NVO en consultatief Psychiaters.