Wat is AD(H)D?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel een aandachtstekortstoornis gecombineerd met hyperactiviteit.

ADHD kan onderverdeeld worden in drie vormen:
1. ADHD, het gecombineerde type (zowel problemen met aandacht als druk)
2. ADHD, overwegend onoplettendheidstype (ook wel bekend als ADD)
3. ADHD, overwegend hyperactief/impulsief

De gedragskenmerken uiten zich zeer verschillend

Kenmerken
Er zijn verschillende vormen van ADHD te onderscheiden bij kinderen en jongeren:

ADHD, overwegend onoplettendheidstype (ook wel bekend als ADD)
Wanneer je kind voornamelijk problemen ervaart met het vasthouden van de aandacht of concentratie, en niet zozeer met impulsief of overactief handelen, dan kan er een vorm van ADD aan de orde zijn.

Voorbeelden van kenmerken bij ADD zijn:

 • vaak slordige foutjes maken
 • niet goed of voor langere tijd kunnen concentreren
 • makkelijk afgeleid raken
 • dingetjes kwijtraken
 • niet goed luisteren
 • taken niet afmaken
 • vaak in eigen gedachten verzonken, dagdromen

ADHD, overwegend hyperactief/impulsief
Wanneer je kind problemen ervaart op het terrein van impulsiviteit/rusteloosheid, maar je kind niet zozeer moeite heeft met het vasthouden van de aandacht, kan een vorm van ADHD, overwegend hyperactief/impulsief hieraan ten grondslag liggen.

Kenmerken hiervan zijn:

 • onrustig bewegen
 • niet stil kunnen zitten
 • aan een stuk door kunnen praten
 • rondrennen
 • ongeduldig zijn
 • zich opdringen in spelletjes

ADHD, het gecombineerde type
Wanneer je kind zowel problemen ervaart met de aandacht vasthouden, als impulsief en overactief handelen, kan het gecombineerde type van ADHD hiervan de oorzaak zijn.

Voorbeelden van symptomen die kenmerkend voor ADHD zijn bij kinderen en jongeren:

 • vaak slordige foutjes maken
 • niet goed of voor langere tijd kunnen concentreren
 • makkelijk afgeleid raken
 • dingetjes kwijtraken
 • niet goed luisteren
 • taken niet afmaken
 • vaak in eigen gedachten verzonken, dagdromen
 • onrustig bewegen
 • niet stil kunnen zitten
 • aan een stuk door kunnen praten
 • rondrennen
 • ongeduldig zijn
 • zich opdringen in spelletjes

Herken je jezelf of je kind in deze omschrijving of twijfel je of er bij jou of je kind sprake is van ADHD? De OpgroeiPraktijk kan psychologisch onderzoek verrichten en bepalen of er sprake is van een vorm van ADHD en de symptomen behandelen zodat je kind er beter mee om kan gaan. Neem gerust contact met ons op of meld je direct aan voor onderzoek.