Wat is Autisme?

Informatie komt via je zintuigen binnen. Deze informatie gaat vervolgens naar je hersenen toe om verwerken te worden. Wanneer je autisme hebt, wordt deze informatie verstoord op weg richting je hersenen. Dit zorgt ervoor dat je dingen vaak op een andere manier verwerkt. Bijvoorbeeld dat je veel details onthoudt, maar moeite hebt hiervan één geheel te maken, of alles in een gesprek met iemand heel letterlijk neemt.

Autisme wordt ook wel een pervasieve ontwikkelingsstoornis genoemd. Bij autisme wordt er gesproken over het autisme spectrum stoornis (ASS). Binnen het spectrum worden er vijf verschillende stoornissen onderscheiden:

  • Autistische stoornis (klassiek autisme): op alle drie de leefgebieden.
  • Stoornis van Asperger: vergelijkend met klassiek autisme, maar geen achterstand in de taalontwikkeling
  • Stoornis van Rett en Desintegratiestoornis: stoornis waarbij er sprake is van een verlies van vaardigheden
  • PDD-NOS: verzamelnaam voor kinderen en jongeren niet voldoen aan de criteria van bovenstaande stoornissen.

Kenmerken
De problemen die kinderen met autisme ervaren bevinden zich op verschillende gebieden en in verschillende mate van ernst.

  • Beperking in sociaal contact: Je hebt moeite met non-verbale communicatie, zoals het maken van oogcontact, het aflezen van gezichtsuitdrukkingen of het maken van vriendschappen.
  • Beperking in taalontwikkeling/communicatie: Je bent pas laat gaan leren spreken, of je neemt dingen die gezegd worden altijd heel erg letterlijk waardoor er miscommunicatie vaak ontstaat.
  • Herhalend gedrag en spel: Problemen op het gebied van gedrag, bijvoorbeeld het erg veel moeite hebben met verandering, of bepaalde ‘tics’ hebben je die veel herhaalt.

Impact
Elke vorm van autisme heeft een behoorlijke impact op je leven. Je wordt vaak niet begrepen door je omgeving, je hebt weinig sociale contacten en je onzeker voelen. Je ouders moeten ook een manier vinden om hiermee om te gaan, want jouw ontwikkelingen verloopt tenslotte anders. Naarmate je ouder wordt, kan het zijn dat je zelf manieren aanleert om hier zelfstandig mee om te gaan.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij De OpgroeiPraktijk kunnen wij jou helpen in het om leren gaan met jouw problemen. Hiervoor doen wij eerst een onderzoek om vast te stellen of je autisme hebt. Met psycho-educatie leggen we je uit wat je stoornis inhoudt en wat dit betekent voor jou in je dagelijks functioneren. Daarnaast helpen wij jou bij het versterken van je sociale vaardigheden en het verminderen van angst- of stemmingsproblemen en dwangmatig gedrag.

Tips (voor ouders)
Onze betrokken psycholoog kan het beste aangeven welke tips voor het kind het beste passen bij het beter omgaan met autisme. Enkele algemene tips:
– Kinderen met autisme leren in stapjes, dit vergt veel inlevingsvermogen, aanpassingsvermogen en geduld. Probeer dit te accepteren en op te brengen je kind.
– Biedt structuur aan je kind en zorg voor dagelijkse routine. Een herkenbare en overzichtelijke leefomgeving is prettig voor kinderen met autisme.
– Vraag één ding tegelijk zodat je kind alles stap voor stap kan ondernemen.
– Gebruik concrete en duidelijke taal en spreek in korte zinnen. Op deze manier verloopt de communicatie met je kind het beste.
– Waarschijnlijk kan je kind zich moeilijk verplaatsen in de situatie van een ander, probeer hem / haar daarbij te helpen.