Wat is Cognitief functioneren

Het cognitief functioneren van een kind zegt iets over hoe gemakkelijk het de wereld om zich heen begrijpt. Het bepaalt hoe goed een kind in staat is zich aan te passen aan verschillende situaties en over welke vaardigheden het kind beschikt om dit te kunnen doen. In de volksmond wordt met cognitief functioneren ook wel bedoeld hoe slim iemand is: de intelligentie.

Kenmerken
Het cognitief functioneren beschrijft een mentale eigenschap bestaande uit veel verschillende cognitieve functies die je in staat stellen te leren, zoals bijvoorbeeld plannen, aandacht en concentratie, geheugen, handelen, denken en problemen oplossen. Wanneer deze dingen heel moeilijk zijn voor een kind kan het zijn dat er sprake is van een cognitieve beperking. Hierbij kan gedacht worden aan genetische beperkingen, zoals laag- of hoogbegaafdheid en een dysharmonisch intelligentieprofiel, maar ook aan specifieke problemen, zoals een verminderde concentratie, een verminderd sociaal begrip, dyslexie of zoals passend is bij stoornissen als autisme en ADHD.