Impact

Het cognitief functioneren kan bepalend zijn voor het algehele functioneren van een kind. Binnen de schoolsituatie vallen de problemen vaak als eerste op. Bijvoorbeeld omdat een kind niet zo goed mee kan komen met de rest van de klas. Kinderen met een lage intelligentie lopen een verhoogd risico om zowel thuis als op school overvraagd te worden. Daar tegenover kunnen kinderen met een uitzonderlijke hoge intelligentie voortdurend ondervraagd worden en zich gaan vervelen. Door deze onder- of overvraging kunnen allerlei emotionele, sociale- en gedragsproblemen ontstaan bij je kind. De intelligentie van een kind zal dan ook in belangrijke mate de betekenis van symptomen bepalen en ook vaak van invloed zijn op de vorm van behandeling.