Voorbeeld

Carola is acht jaar en zit in groep vier van de basisschool. Ze gaat altijd met veel plezier naar school, maar de laatste tijd is hier verandering in gekomen. Thuis geeft ze aan school “stom” te vinden en ze klaagt doordeweeks steeds vaker over buikpijn en hoofdpijn. Ouders begrijpen er niets van, omdat er voor zover zij weten, niets bijzonders is voorgevallen op school wat de omslag bij Carola kan verklaren. De leerkrachten rapporteren dat Carola steeds meer moeite heeft zich te concentreren in de klas, zit te dromen als ze zelfstandig aan de slag moet gaan, en vaak de instructies onvoldoende meekrijgt. Ook bemoeit ze zich teveel met andere kinderen en vraagt ze veel aandacht van de leerkrachten. Haar schoolprestaties lijken hieronder te lijden, want deze gaan steeds meer achteruit. Op verzoek van school hebben ouders Carola aangemeld bij De OpgroeiPraktijk. In overleg met ouders en de psycholoog wordt besloten een intelligentieonderzoek in te zetten om het cognitief functioneren van Carola in kaart te brengen. Uit dit onderzoek blijkt dat Carola over een benedengemiddeld intelligentieniveau beschikt. Dit kan verklaren waarom Carola de lesstof op school wat moeilijker vindt dan de meeste van haar leeftijdsgenootjes, en waarom het haar iets meer tijd kost deze stof eigen te maken. Samen met ouders wordt het intelligentieprofiel van Carola goed door gesproken. Nadat ouders een beetje van de schok zijn bekomen, beginnen ouders steeds meer te begrijpen waar het gedrag van Carola vandaan is gekomen. Carola heeft al die tijd op haar tenen moeten lopen op school wat voor haar veel spanning met zich mee heeft gebracht. Dit uitte zich thuis in lichamelijke klachten. Omdat ze op school de stof niet altijd goed kon begrijpen, is ze aandacht- en concentratieproblemen gaan vertonen. Ook de leerkrachten zijn opgelucht dat er een verklaring is gevonden voor het gedrag van Carola, want nu kan er beter worden aangesloten bij haar behoeftes. De leerkrachten geven Carola nu extra aandacht en begeleiding, waarbij de lesstof duidelijk aan haar wordt uitgelegd en goed in de gaten wordt gehouden of ze het heeft begrepen. Carola hoeft niet langer op haar tenen te lopen, de lichamelijke klachten nemen af en ze zit weer lekkerder in haar vel.