Tips bij een cognitief probleem

Kinderen leren door ervaren, herhalen en imiteren. Kinderen leren het best als er wordt gereageerd op hun acties. Door een vraag te stellen of een compliment te geven voelen zij zich gehoord en vrij om te exploreren. Zorg bij het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling dat er aangepast wordt bij het niveau en de leeftijd van het kind. Enerzijds moet het kind worden uitgedaagd, anderzijds moet het kind succeservaringen mee maken. Waak echter voor overvragen en realiseer dat iedereen zijn plafond aan mogelijkheden heeft. Om kinderen te ondersteunen en te stimuleren in hun cognitieve ontwikkeling zijn er verschillende dingen die ouders kunnen doen. Daarnaast staan er tips om beter aan te sluiten bij de diverse intelligentieprofielen. Wij pretenderen met deze onderstaande tips niet volledig te zijn. Een behandelaar die betrokken is bij het gezin en het kind kent, zal beter in kunnen springen op de individuele behoeftes van het kind.

  • Taal wordt bij kinderen ontwikkeld door als ouder (en leerkracht) veel te praten. Praat over en benoem wat zij zien, wat zij meemaken, en wat zij doen. Breng hierbij logische verbanden en overeenkomsten onder de aandacht.
  • Samen lezen en navertellen van verhalen (prentenboek, nieuws, artikelen) is stimulerend voor de taal- en denkontwikkeling. Praat over de personages en verhaallijnen. Door na het voorlezen het verhaal samen te vatten krijgen kinderen besef van verhaalstructuur, tijdsverloop en oorzaak-gevolgrelaties.
  • Het spelen van spelletjes is goed voor de cognitieve ontwikkeling. Kinderen leren strategieën aan, leren eigenschappen en leren problemen op te lossen. Daarnaast is samen spelen goed voor de gezinsband.
  • Neem het kind serieus en geef het de ruimte om zelf kennis te ontwikkelen. Geef kinderen de ruimte om hun eigen ideeën te verwoorden. Door alles voor te zeggen of met kant-en-klare oplossingen te komen wordt het kind niet gestimuleerd. Laat kinderen zelfstandig kennis op doen via boeken, internet of tijdschriften. Dit werkt stimulerend en motiverend.
  • Door kinderen van diverse ontwikkelingsniveaus samen te laten spelen, leren ze van elkaar. Door als ouder mee te spelen, wordt er tegelijkertijd aan de gezinsband gewerkt en kan het kind nieuwe ontdekkingen doen met hulp van de ouder.
  • Speel rollenspellen of debatteer over diverse onderwerpen die het kind spreekt, maar verbreed daarbij ook zijn of haar interesses.
  • Zorg voor cognitief uitdagend materiaal; technisch speelgoed, informatieve boekjes, knutselspullen, computerspellen.