Een cognitief probleem, hoe nu verder?

In het geval van een beperking die in aanleg bij een kind aanwezig is, is acceptatie allereerst van belang. Het onderkennen van een dergelijk(e) beperking helpt problemen beter te begrijpen en om frustraties bij een kind te verminderen. Maar ook de positieve kwaliteiten en sterke kanten van een kind worden op deze manier zichtbaar. Het kan dus heel goed helpen om minder gericht te zijn op zaken die een kind niet goed afgaan en meer op zaken waar een kind een beter talent voor heeft ontwikkeld. Specifieke problemen zijn vaak goed te behandelen, bijvoorbeeld door middel van psycho-educatie, training en/of begeleiding van zowel het kind als de ouders.