Wat is Depressie?

Een depressie is een stemmingsstoornis. Dit betekent in de meeste gevallen dat de gemoedstoestand of emotie van een kind verstoord is, of niet past bij de situatie waarin iemand zich bevindt. De sombere stemming heeft soms verstrekkende gevolgen voor het algemeen dagelijks functioneren.

Kenmerken
Alle kinderen zijn wel eens somber of neerslachtig zonder dat dit problematisch is. Wanneer de klachten ernstig zijn en vaak voorkomen kan er gesproken worden van een stoornis. Bij erg jonge kinderen vallen de symptomen vaak minder op. Zij verliezen hun eetlust, huilen erg veel, hebben slaapproblemen en zijn erg traag. Bij oudere kinderen lijken de klachten meer op die van volwassenen.

Binnen de stemmingsstoornissen zijn verschillende vormen te onderscheiden:

Depressieve stoornis
Wanneer een kind twee weken achter elkaar zich (bijna) iedere dag somber voelt en/of erg prikkelbaar is, en vrijwel geen interesse meer heeft in de dingen die hij of zij normaal gesproken leuk vindt, kan er sprake zijn van een depressieve stoornis. Vaak hebben deze kinderen en jongeren ook last van andere klachten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Vaak somber en verdrietig
 • Snel boos en geĆÆrriteerd
 • Vindt weinig plezier in activiteiten
 • Terugtrekken
 • Verstoorde eetlust
 • Achterblijvende schoolprestaties
 • Slaapproblemen
 • Vermoeidheid
 • Rusteloosheid of juist sloom, ongemotiveerd
 • Veranderingen in het gedrag
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Denken aan de dood en/of zelfdoding

Dysthyme stoornis
Een dysthyme stoornis is een mildere, maar meer langdurige stemmingsstoornis. Over het algemeen heeft een kind of jeugdige last van een vlakke en/of prikkelbare stemming, en voelt zich somber. Door een dysthyme stoornis heeft het kind weinig plezier, blijven prestaties achter en zijn er problemen in het functioneren. Om te kunnen spreken van een dysthyme stoornis bij kinderen en jongeren moet er tenminste meer dan een jaar sprake zijn van een sombere stemming.

Bipolaire stoornis
De bipolaire stoornis heeft andere uitingen dan de eerder genoemde stoornissen. Hierbij zijn er periodes waarin het kind (te) veel energie heeft en erg opgewonden (extreem vrolijk, of extreem boos) kan zijn. In de kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland wordt de diagnose bipolaire stoornis bij kinderen onder de 12 jaar zelden gesteld.