Wat zijn gedragsproblemen?

Men spreekt van een gedragsstoornis bij een kind of jeugdige, wanneer het kind bovenmatig opstandig of agressief gedrag vertoont en dit het dagelijkse functioneren verstoort. Elk kind laat soms ongewenst gedrag zien, zoals pesten, plagen, schreeuwen, schoppen of slaan. Echter, wanneer een kind of jeugdige zowel tegen ouders, andere volwassenen en leeftijdsgenoten bovenmatig opstandig of zelfs agressief gedrag laat zien en dit zijn dagelijkse functioneren grondig verstoort, kan er sprake zijn van een gedragsstoornis.

Kenmerken
Er zijn twee soorten gedragsstoornissen te onderscheiden bij kinderen en jongeren:

Oppositionele gedragsstoornis
Kinderen en jongeren met een oppositionele gedragsstoornis zijn vaak driftig, verzetten zich tegen regels, hebben vaak ruzie met volwassenen en zijn snel boos en prikkelbaar. Ze geven vaak anderen de schuld van hun eigen gedrag en kunnen zich wraakzuchtig opstellen. Dit belemmert ouders vaak in de opvoeding en heeft ook vaak sociale problemen en problemen op school tot gevolg.

Antisociale gedragsstoornis
Kinderen en jongeren met een antisociale gedragsstoornis pesten, bedreigen of intimideren anderen. Ook kan er bij deze kinderen en jongeren sprake zijn van mishandeling van mensen en dieren, het dwingen van anderen tot seksueel gedrag en vernieling van spullen. Wegloopgedrag, liegen en spijbelen komt eveneens vaak voor.