Wat zijn eetproblemen?

Problemen rondom het eten kunnen allerlei vormen aannemen. Soms is er een duidelijke medische oorzaak van de eetproblemen aan te wijzen. Echter, in andere gevallen ligt er ook een psychologische reden ten grondslag aan de eetproblemen. Eetproblemen kunnen al bij jonge kinderen voorkomen, maar worden ook veel gezien bij pubers, en dan met name meisjes. Echter, ook jongens kunnen last hebben van eetproblemen.

Kenmerken
Eetproblemen bij jonge kinderen (0-10 jaar)
Eetproblemen bij jonge kinderen kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. Globaal genomen komen er vier soorten eetproblemen voor:

  • Eetproblemen als gevolg van lichamelijke ziekten.
  • Pathologische voedselweigering. Hierbij weigert een kind bijna al het voedsel. Dit kan het gevolg zijn van eerdere negatieve ervaringen (bijv. een operatie aan de mond) of vanwege een angst om te slikken.
  • xtreem selectief eten. Dit betreft kinderen die overmatig kunnen reageren op de prikkels van bepaald eten, zoals de smaak, geur of vorm.
  • Eetproblemen ten gevolge van pedagogische problemen. Er is dan vaak tussen ouders en het kind spanning omstaan omtrent het eten. Dit kan bij kinderen nogal eens leiden tot het weigeren van eten.

Vaak is niet direct duidelijk wat de reden van de eetproblemen. Vaak is het nodig dat zowel artsen als psychologen betrokken zijn bij het onderzoeken en behandelen van het eetprobleem. Met name wanneer aan de eetproblemen een belangrijke pedagogisch probleem ten grondslag ligt, kan de OpgroeiPraktijk psychologische begeleiding en behandeling bieden.

Eetproblemen bij jongeren
Wanneer eetproblemen bij jongeren langdurig bestaan en hun dagelijkse leven op onderwijsgebied, sociaal gebied en lichamelijk gebied sterk beïnvloeden kan er worden gesproken van een eetstoornis. Er zijn drie soorten eetstoornissen te onderscheiden:

Anorexia Nervosa
Bij deze eetstoornis is er sprake van een extreem laag lichaamsgewicht en bijbehorende lichamelijke klachten, zoals overmatige beharing en bij meisjes het wegblijven van de menstruatie. De jeugdige weigert om zijn gewicht op peil te houden, uit intense angst om dik te worden.
Bulimia Nervosa
Bij deze eerstoornis staan terugkerende eetbuien centraal, waarin de jeugdige de controle over zijn eigen gedrag verliest. Op andere momenten probeert de jeugdige de eetbuien te compenseren, bijvoorbeeld door braken, overmatig sporten of het misbruiken van medicijnen.
Eetbuienstoornis
Bij jongeren met deze stoornis staan wederom de terugkerende eetbuien op de voorgrond, maar is er geen sprake van compensatiegedrag. Zodoende is er vaak sprake van overgewicht.