Wat zijn Psychosomatische klachten?

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten waarbij de oorzaak niet (alleen) lichamelijk, maar ook geestelijk is. Als kinderen of jongeren stress ervaren, bijvoorbeeld door ernstige gebeurtenissen, sociale problemen of aanwezige angsten, kan dit tot uiting komen in lichamelijke klachten. Vooral bij (jonge) kinderen die zich nog minder goed in woorden kunnen uitdrukken komen zulke psychosomatische klachten regelmatig voor. Deze klachten kunnen zeer sterk uiteenlopen, van buikpijn en hoofdpijn, tot vermoeidheid en zelfs uitvalsverschijnselen (bijvoorbeeld verlamming of blindheid).

Kenmerken
Veel kinderen en jongeren laten wel eens psychosomatische klachten zien, zoals buikpijn als ze liever niet naar school willen. Als deze klachten langdurig het dagelijkse welzijn en functioneren van een kind beïnvloeden kan er gesproken worden van een somatoforme stoornis.

Er zijn verschillende soorten somatoforme stoornissen te onderscheiden bij kinderen en jongeren:

Somatisatiestoornis Bij deze stoornis hebben kinderen of jongeren last van veel verschillende onverklaarde lichamelijke klachten tegelijkertijd, zoals hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, buikpijn, diarree, vermoeidheid of flauwvallen. Voor deze klachten wordt bij medisch onderzoek geen oorzaak gevonden.

Ongedifferentieerde somatoforme stoornis Bij deze stoornis heeft het kind of de jongere last van één of meerdere lichamelijke klachten.

Conversiestoornis Bij deze stoornis heeft het kind of de jongere voornamelijk last van uitvalsverschijnselen. Dat betekent dat een ledenmaat of zintuig niet naar behoren functioneert. Hiervoor is geen medische oorzaak gevonden. Voorbeelden van uitvalsverschijnselen zijn: niet kunnen lopen, zich niet meer kunnen bewegen, blindheid of doofheid.

Pijnstoornis Bij deze stoornis heeft het kind of de jongeren één of meerdere duidelijke pijnklachten. Deze klachten hebben geen duidelijke medische oorzaak.