Wat zijn opvoedingssproblemen?

Vraag jij je soms wel eens af waar de handleiding van je kind is? Heb je het gevoel alles al geprobeerd te hebben maar de problemen thuis aan blijven? Het opvoeden van kinderen is geen gemakkelijke taak. Duidelijk grenzen en regels helpen je als ouder(s) om lastig gedrag van je kind bij te kunnen sturen en af te laten nemen. Echter, dit wil niet altijd lukken. Wanneer je kind niet meer naar je luistert en het lastige gedrag enkel erger wordt of langer aanhoudt, is er sprake van opvoedingsproblematiek. Een opvoedingsprobleem is vaak het gevolg van een gedragsprobleem, en andersom.

Kenmerken
Opvoedingsproblemen worden vaak als eerste door een ouder ervaren. Waar je graag iets wilt bereiken in de opvoeding van je kind, slaag je hier dan niet in. Dit geeft het gevoel van controleverlies, machteloosheid, onzekerheid, bezorgdheid en soms zelfs frustraties en woede. Vaak voel je je onzeker over hoeveel discipline en controle er nodig is, en hoeveel vrijheid je kind zou moeten krijgen. Op zijn beurt kan je kind grote druk ervaren vanuit de opvoeding, wat gewenst gedrag nog meer bemoeilijkt.

Impact
Wanneer er sprake is van opvoedingsproblemen, ontstaat er vaak een opeenvolging van negatieve patronen en gedrag. Zonder hulp is dit moeilijk te doorbreken. Als ouder geeft dit je vaak een gevoel dat je er alleen voor staat en de band met je kind onder (zware) spanning staat. Wanneer deze opvoedingsproblemen aanhouden, kunnen kinderen last krijgen van somberheidsgevoelens en versterkte gedragsproblematiek.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij de OpgroeiPraktijk kunnen wij jou en je kind helpen opvoedingsproblemen te verminderen. Door (intensieve) ouderbegeleiding en begeleiding van het kind zelf, kunnen we gezamenlijk aan de slag met mogelijke oplossingen voor het probleem.

Tips (voor ouders)

  • Kinderen leren gewenst gedrag aan door ze op een goede manier aan te moedigen en te belonen.
  • Benoem specifiek wat er goed is gegaan en doe dit direct na het gewenste gedrag
  • Kinderen leren ongewenst gedrag af door dit op een goede manier te negeren.
  • Vermijd discussie en maak geen oogcontact.
  • Hou je bij je standpunt.
  • Negeer niet gewenst gedrag. Loop er niet van weg, maar blijf in de buurt van je kind en negeer het gedrag.