Wat zijn opvoedingssproblemen?

Het opvoeden van kinderen is geen gemakkelijke taak. Kinderen doorlopen verschillende ontwikkelingsfases waarbij steeds weer opnieuw een beroep wordt gedaan op de opvoedingsvaardigheden van een ouder. Duidelijke grenzen en regels stellen is vaak nodig om het lastige gedrag te laten afnemen, maar soms lukt het ouders niet meer om hun kind te corrigeren en te sturen in hun gedrag. Kinderen luisteren niet meer naar hun ouders en het lastige gedrag van een kind houdt hierdoor langer aan dan wenselijk is. In dit geval kan er sprake zijn van opvoedingsproblemen. Een opvoedingsprobleem is vaak het gevolg van een gedragsprobleem en andersom.

Kenmerken
Opvoedingsproblemen worden in de eerste plaats vaak door ouders ervaren. Doordat een kind niet meer te corrigeren lijkt, kunnen ouders een gevoel van controleverlies ervaren. Ouders kunnen zich angstig voelen over de kwetsbaarheid van een kind en voelen zich bezorgd of het op school wel goed gaat en er voldoende aansluiting wordt gevonden. Vaak vragen ouders zich af hoeveel discipline en controle nodig is en hoeveel vrijheid een kind moet krijgen. Kinderen kunnen daarentegen druk ervaren vanuit hun ouders, waardoor het steeds moeilijker wordt het gewenste gedrag te vertonen.