Wat is Trauma en PTSS?

Post Traumatische Stress-stoornis (PTSS) is de naam van verschillende klachten die iemand kan hebben na het meemaken van een trauma. Een trauma is een zeer schokkende of emotioneel ingrijpende gebeurtenis. Zoals bijvoorbeeld een ongeluk, het meemaken van geweld, getuige zijn van een ernstig ongeluk of het overlijden van iemand. Dit trauma veroorzaakt een psychische verwonding, en wordt ook wel een psychotrauma genoemd. De reacties van kinderen en jongeren op het meemaken van een traumatische gebeurtenis kan heel verschillend zijn. Bij veel kinderen vindt spontaan herstel plaats na verloop van tijd, waarbij steun uit de omgeving vaal goed meehelpt. Het is normaal om een tijdje emotioneel ontregeld te zijn na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Blijft dit echter bestaan of verergert het na verloop van tijd, dan kan er sprake zijn van een post traumatische Stress-stoornis.

Kenmerken
Post Traumatische Stress-stoornis (PTSS) is de naam van de verschillende klachten die iemand kan hebben na het meemaken van een traumatische of ingrijpende gebeurtenis. Het verwerken van een traumatische gebeurtenis kan lang duren en soms lukt het niet om deze gebeurtenis te verwerken. Een kind of jongere kan last krijgen van verschillende klachten, zoals angst, concentratieproblemen, slecht slapen, nachtmerries, herbelevingen, prikkelbaar gedrag of gevoelens van hulpeloosheid.

Er worden twee types van PTSS onderscheiden:
PTSS type 1: het gaat om een eenmalige, niet voorziene gebeurtenis.
PTSS type 2: er is sprake is langdurige of herhaalde blootstelling aan extreme gebeurtenissen (denk bijvoorbeeld aan fysiek of seksueel misbruik).