Kosten en vergoeding

Vrijwel alle problemen waarmee cliënten zich aanmelden, vallen binnen de gecontracteerde zorg van de jeugd GGZ. Om de kosten vergoed te krijgen, heb je een indicatiestelling van je huisarts, kinderarts, jeugdarts, psychiater, POH-GGZ of medewerker van een wijkteam. Indien na de intake of de diagnostiek blijkt dat de problemen toch niet binnen de bij ons gecontracteerde GGZ- zorg vallen, onderzoeken we samen met het wijkteam/ jeugdteam wat de best passende alternatieve zorg is.

Neem voor meer en actuele informatie contact op met ons Centraal Informatie- en Administratiepunt, 088 – 1232680.

Soorten psychologische zorg
Gekoppeld aan de zwaarte van problematiek en de vergoeding van zorgkosten is de psychologische zorg in Nederland opgesplitst drie soorten zorg. Hieronder kun je lezen welk onderscheid wordt gemaakt.

Dit is psychologische zorg die niet valt binnen de ‘gecontracteerde zorg’ van de Jeugd GGZ. Het omvat een aantal probleemgebieden waarvoor je bij ons wel hulp kunt krijgen, maar waarvoor je zelf moet betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderzoek naar intelligentie en leercapaciteiten met de bijbehorende adviezen. Ook opvoedkundige vraagstukken en aanpassingsstoornissen behoren tot de zelf betaalde psychologische zorg. Wij brengen graag vooraf een duidelijke offerte uit zodat je weet waar je aan toe bent.