Ouderdom: vanaf 80

Het onafwendbare afscheid van het leven komt in zicht. Het is een fase van toenemende berusting. Naarmate men met voldoening kan omzien naar de bereikte levensdoelen valt dit gemakkelijker. Maar het naderende levenseinde is tevens een confrontatie met het bestaan als individu. Samen blijkt slechts tijdelijk als je voor je overlijden staat.
Wie geluk heeft om lang gezond en veerkrachtig te blijven kan zijn wijsheid en creativiteit tot volle rijpheid brengen.

Kenmerkende hulpvragen: is mijn moeder aan het dementeren, ik ben de enige die voor vader zorgt, ik ben de laatste tijd vaak in de war, ik kan niet meer naar buiten, ze hebben me maar wat wijs gemaakt met het geloof, ik wil bij mijn man zijn in de hemel, ik ben overal bang voor.