Onze Partners

Algemeen

Huisartsen
de huisarts is onze belangrijkste samenwerkingspartner in de zorg. Alle verwijzingen voor hulp bij De OpgroeiPraktijk lopen via de huisarts, die eerst beoordeelt of de verwijzing nodig is en mogelijk een advies geeft over de beste vorm van behandeling. In sommige gevallen wordt de huisarts bijgestaan door een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) die de eerste screening van de problematiek doet. Wij vinden het belangrijk je huisarts goed op de hoogte te houden van de uitkomsten en vorderingen van onderzoek en behandeling. Ook na afsluiting van onze behandeling brengen we je huisarts op de hoogte.

Samenwerkingen
wij werken samen met collega instellingen of praktijken onder het motto: de juiste hulp op de juiste plaats! Soms kan het nodig zijn voor een onderzoek of behandeling van een specifiek probleem een collega in consult te vragen. Zij doen dan aanvullend onderzoek of nemen de behandeling over. Of zij worden ingeschakeld voor een specialistisch consult.

Ontwikkeling diagnostiek, behandeling en E-Health
De opgroeiPraktijk werkt constant aan verbetering van haar methodes en werkwijze.

Opleidingsinstituten GGZ
De OpgroeiPraktijk heeft erkende praktijkopleidingsplaatsen voor de postdoctorale opleiding tot GZ psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut in samenwerking met RINO Zuid in Eindhoven.

SJS
Sinds de zomer van 2013 is een aantal specialistische jeugdzorgaanbieders een samenwerking gestart. Deze samenwerking noemen we SJS (Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten) Midden Brabant. De deelnemende organisaties delen de overtuiging dat de zorg voor onze Brabantse jeugd en gezinnen verbetert als de jeugdzorgaanbieders de handen ineen slaan. SJS realiseert deze samenwerking door vraaggericht te werken, grote, specialistische  kennis van brede cliëntgroepen en de ontwikkeling van een integraal zorgaanbod. SJS werkt hierin intensief samen met de 9 gemeenten in Midden Brabant, cliëntenorganisaties en de frontlijn of wijkteams, die de toegang tot de jeugdzorg vormen. Hiermee kan daadwerkelijk 1 gezin – 1 plan worden vormgegeven.