Wat is psychologisch onderzoek?

Ieder kind en elke jongere kan in zijn leven van tijd tot tijd te maken krijgen met psychische klachten. Maar wanneer deze klachten het dagelijks functioneren gaan belemmeren is het belangrijk om er niet te lang mee rond te blijven lopen.

Als onduidelijk is waar de klachten vandaan komen én welke hulp het beste aansluit, kan psychologisch onderzoek duidelijkheid bieden. Psychologisch onderzoek biedt de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op de ernst en aard van de psychische klachten en problemen maar ook oorzaken uit te sluiten. Dit gebeurd door het in kaart brengen van de (vroegkinderlijke) ontwikkeling en de huidige cognitieve, sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling. Er wordt zowel naar de kind- als omgevingsfactoren gekeken die van invloed zijn op de ontstane moeilijkheden.

Hoe het psychologisch onderzoek er precies uitziet en welke onderdelen, testen en vragenlijsten ingezet gaan worden, is sterk afhankelijk van de onderzoeksvraag en zal in overleg met ouders en mogelijk ook de verwijzer bepaald worden.

Het totaal van de gesprekken, ingezette observaties, testen en vragenlijsten leidt tot een goed onderbouwd advies waarin de aard, ernst en oorzaak van de klachten worden vastgesteld. Vanuit daar kan een concreet advies gegeven worden over mogelijke vervolghulp en een behandelplan opgesteld worden. Ook worden er handvatten geboden  in hoe om te gaan met de ervaren klachten vanuit de sterke en minder sterke kanten van jou of jullie kind.

Het is mogelijk dat de conclusie en het advies al meteen alle vragen beantwoord en het advies voldoende is.