Welke methodes worden gebruikt?

Bij De OpgroeiPraktijk vinden we het belangrijk waar klachten vandaan komen, maar vinden we het veel belangrijker om ervoor te zorgen dat klachten zo snel mogelijk afnemen en verdwijnen. We werken daarom met een mix van bewezen methodes en technieken om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij je herstel. Hieronder vind je een overzicht van de methoden en technieken die wij het meest inzetten omdat ze goed werken en wat ze inhouden:

Uit onderzoek blijkt dat zowel je manier van denken als je manier van doen en laten van invloed is op het ontstaan van klachten en problemen. In cognitieve gedragstherapie worden storende, negatieve en ongezonde gedachten opgespoord en samen met jou veranderd. Daarnaast krijg je advies over wat je moet doen of laten om je gedrag in de gewenste richting te veranderen. De juiste combinatie van denken en doen leidt stapsgewijs tot vermindering van klachten.
De gedragstherapie gaat ervan uit dat als je gedrag anders aanpakt dit ook een positieve invloed heeft op hoe je voelt en denkt. Zo is de beste manier om bijvoorbeeld van angsten te genezen door onder begeleiding juist te doen waar je bang voor bent. Bij De OpgroeiPraktijk helpen we je hiermee door samen opdrachten voor te bereiden en desnoods samen uit te voeren. Naast het afleren van ongewenst gedrag kun je ook leren gewenst gedrag te versterken.
EMDR (afkorting van Eye Movement Desensitisation Reprocessing) is een krachtige methode die is ontwikkeld als hulpmiddel bij het behandelen van onverwerkte traumatische ervaringen of herinneringen die tot allerlei klachten kunnen leiden die horen bij het Posttraumatisch Stress syndroom. Bij deze methode wordt je brein actief ingezet om nare beelden en negatieve emoties te verminderen.
Problem-solving therapy (PST, probleemgerichte therapie ) en Oplossingsgerichte therapie zijn twee verschillende benaderingen die in het verlengde van elkaar liggen op het continuüm van klachtgericht (de oplossing is dat de oorzaak van de klacht wordt weggenomen), naar ‘problem solving’ (het blokkeren van de niet-werkende oplossing en laten vervangen door een andere oplossing) tot ‘solution-focused therapy’ (waar het draait om de patiënt sensitief te maken voor oplossingen zodat ze die ook kunnen uitvoeren). Is vooral effectief in de behandeling van depressieve klachten bij oudere mensen.
Systeemtherapie is een ander woord voor relatie- en gezinstherapie. Het betekent dat de partner of gezinsleden direct bij de behandeling worden betrokken en ook aan de gesprekken kunnen deelnemen. De centrale cliënt kan zowel een volwassene als een kind zijn. In de systeemtherapie gaat men ervan uit dat partners of gezinsleden een belangrijke rol kunnen spelen in het veranderen van klachten en problemen omdat zij van invloed zijn op de cliënt en de cliënt op hen.
In ouderbegeleiding wordt gewerkt aan het veranderen van gedrag, klachten en problemen van een kind door middel van het veranderen van reacties van de ouders op dit gedrag. Deze methode wordt veel gebruikt als het kind nog erg jong is, maar ook omdat de ouders de belangrijkste bron van leren zijn voor een kind. De therapeut bespreekt met de ouders hoe zij via verandering van hun reactiepatroon tevens het gedrag van hun kind kunnen veranderen.
Methodes uit de (cognitieve) gedragstherapie worden in groepsverband aangeboden. Het trainen van nieuw gedrag gaat in veel gevallen nu eenmaal sneller in een groep dan alleen. Het leereffect wordt versterkt omdat je ook van en met elkaar leert. Bij het leren van sociale vaardigheden bijvoorbeeld kun je in een therapiegroep meteen aan de slag met oefenen.