Onze methoden en technieken

Uit onderzoek blijkt dat zowel je manier van denken als je manier van doen en laten van invloed is op het ontstaan van klachten en problemen. In cognitieve gedragstherapie worden storende, negatieve en ongezonde gedachten opgespoord en samen met jou veranderd. Daarnaast krijg je advies over wat je moet doen of laten om je gedrag in de gewenste richting te veranderen. De juiste combinatie van denken en doen leidt stapsgewijs tot vermindering van klachten.
De gedragstherapie gaat ervan uit dat als je gedrag anders aanpakt dit ook een positieve invloed heeft op hoe je voelt en denkt. Zo is de beste manier om bijvoorbeeld van angsten te genezen door onder begeleiding juist te doen waar je bang voor bent. Bij De OpgroeiPraktijk helpen we je hiermee door samen opdrachten voor te bereiden en desnoods samen uit te voeren. Naast het afleren van ongewenst gedrag kun je ook leren gewenst gedrag te versterken.
EMDR (afkorting van Eye Movement Desensitisation Reprocessing) is een krachtige methode die is ontwikkeld als hulpmiddel bij het behandelen van onverwerkte traumatische ervaringen of herinneringen die tot allerlei klachten kunnen leiden die horen bij het Posttraumatisch Stress syndroom. Bij deze methode wordt je brein actief ingezet om nare beelden en negatieve emoties te verminderen.
Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een vorm van gesprekstherapie die vooral geschikt is voor lichte tot matige depressies. IPT gaat uit van het idee dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. In de therapie onderzoeken we hoe je contacten met belangrijke anderen in je omgeving verlopen. Vervolgens werken we samen met je aan het verbeteren van relaties die een positieve invloed hebben op je stemming.
Problem-solving therapy (PST, probleemgerichte therapie ) en solution-focused therapy (oplossingsgerichte therapie) zijn twee verschillende benaderingen die in het verlengde van elkaar liggen op het continuüm van klachtgericht (de oplossing is dat de oorzaak van de klacht wordt weggenomen), naar ‘problem solving’ (het blokkeren van de niet-werkende oplossing en laten vervangen door een andere oplossing) tot ‘solution-focused therapy’ (waar het draait om de patiënt sensitief te maken voor oplossingen zodat ze die ook kunnen uitvoeren). Is vooral effectief in de behandeling van depressieve klachten bij oudere mensen.
Systeemtherapie is een ander woord voor relatie- en gezinstherapie. Het betekent dat de partner of gezinsleden direct bij de behandeling worden betrokken en ook aan de gesprekken kunnen deelnemen. De centrale cliënt kan zowel een volwassene als een kind zijn. In de systeemtherapie gaat men ervan uit dat partners of gezinsleden een belangrijke rol kunnen spelen in het veranderen van klachten en problemen omdat zij van invloed zijn op de cliënt en de cliënt op hen.

In ouderbegeleiding wordt gewerkt aan het veranderen van gedrag, klachten en problemen van een kind door middel van het veranderen van reacties van de ouders op dit gedrag. Deze methode wordt veel gebruikt als het kind nog erg jong is, maar ook omdat de ouders de belangrijkste bron van leren zijn voor een kind. De therapeut bespreekt met de ouders hoe zij via verandering van hun reactiepatroon tevens het gedrag van hun kind kunnen veranderen.