Hulpgebieden

Bij De OpgroeiPraktijk helpen wij kinderen, jongeren en gezinnen wanneer zij te maken krijgen met problemen in hun functioneren of in hun ontwikkeling. Wij bieden hulp in de vorm van diagnostiek en behandeling bij het oplossen van de volgende psychische problemen, klachten en stoornissen.

Is er sprake van zwaardere hulpvragen op het vlak van verslaving, psychoses, eetstoornissen en genderproblematiek, dan helpen wij u graag verder met het zoeken naar de juiste zorgaanbieder.

Hiervoor kun je nog meer bij ons terecht
De OpgroeiPraktijk is onderdeel van Levéo om nog betere zorg op maat te bieden op zowel cure als care. De groep bundelt de krachten van drie complementaire zorgorganisaties: CareHouse (begeleiding), De OpgroeiPraktijk (behandeling Jeugdwet 23-) en Perspectief (behandeling GBGGZ en SGGZ voor 23+).