FAQ

Hoe kan ik mijn patiënt naar De OpgroeiPraktijk verwijzen?

 • Via ZorgDomein
 • Via het online verwijsformulier van De OpgroeiPraktijk
 • Telefonisch

Hoe kan ik mijzelf of mijn zoon of dochter aanmelden bij De OpgroeiPraktijk voor psychologisch onderzoek of behandeling?

 • Via het online aanmeldformulier van De OpgroeiPraktijk
 • Telefonisch

Wie kan mij verwijzen naar De OpgroeiPraktijk?

 • Wijkteam of zorgteam
 • Huisarts
 • Jeugdarts of consultatiebureau arts
 • Psychiater
 • Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Heeft De OpgroeiPraktijk een wachtlijst?

We streven naar korte wachttijden. Neem voor informatie over de actuele wachttijden contact met ons op.

Wordt de hulp van De OpgroeiPraktijk volledig vergoed?

De meeste klachten of problemen vallen binnen de gecontracteerde zorg van de Jeugd GGZ en worden hierdoor vergoed.  Klik hier voor actuele informatie.

Welke documenten heb ik nodig voor mijn aanmelding?

 • Verwijsbrief van de (huis)arts of van het wijkteam/toegang
 • Kopie legitimatiebewijs

Wat is een toestemmingsverklaring?

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst vereist een toestemmingsverklaring voor elk onderzoek of behandeling in de gezondheidszorg. Dit is opgenomen in de behandelingsovereenkomst die aan het begin van elke behandeling met je wordt afgesloten.

Het lukt mij niet om aan te melden bij De OpgroeiPraktijk. Wat moet ik doen?

Bel 088-1232680, wij helpen je graag verder

Mag ik een afspraak afzeggen?

Geplande afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd (weekend niet meegerekend), anders zijn wij genoodzaakt de kosten hiervan, ongeacht de reden, bij jezelf in rekening te brengen. Om discussie te vermijden ontvang je van ons pas vanaf de 3e keer een factuur van € 50,-.

Wie zijn er betrokken bij mijn behandeling?

Bij De OpgroeiPraktijk vindt onderzoek en behandeling plaats in teamverband. Onze teams bestaan uit geregistreerde Klinisch Psychologen, GZ psychologen, Orthopedagogen, Psychologen en consultatief Psychiaters.