Wat is autisme?

Informatie komt via je zintuigen binnen. Deze informatie gaat vervolgens naar je hersenen om verwerkt te worden. Wanneer je autisme hebt, wordt deze informatie verstoord op weg naar je hersenen. Dit zorgt ervoor dat je dingen vaak op een andere manier verwerkt. In de praktijk kan dit betekenen dat je veel details onthoudt, maar moeite hebt hiervan één geheel te maken of alles in een gesprek met iemand heel letterlijk neemt.

Autisme wordt ook wel een pervasieve ontwikkelingsstoornis genoemd. Bij autisme wordt er gesproken over de autisme spectrum stoornis (ASS). Binnen het spectrum worden vijf verschillende stoornissen onderscheiden:

 • Autistische stoornis: Op alle drie de leefgebieden. (Klassiek autisme)
 • Stoornis van Asperger: Vergelijkbaar met klassiek autisme, maar geen achterstand in de taalontwikkeling
 • Stoornis van Rett en Desintegratiestoornis: Stoornis waarbij er sprake is van een verlies van vaardigheden.
 • PDD-NOS: Verzamelnaam voor stoornissen bij kinderen en jongeren die niet voldoen aan de criteria van bovenstaande stoornissen.

Kenmerken
De problemen die kinderen met autisme ervaren, bevinden zich op verschillende gebieden en in verschillende mate van ernst.

 • Beperking in sociaal contact: Je hebt moeite met non-verbale communicatie, zoals het maken van oogcontact, het aflezen van gezichtsuitdrukkingen of het maken van vriendschappen.
 • Beperking in taalontwikkeling/communicatie: Je bent pas laat gaan leren spreken of je neemt dingen die gezegd worden heel erg letterlijk waardoor er vaak miscommunicatie ontstaat.
 • Herhalend gedrag en spel: Problemen op het gebied van gedrag, bijvoorbeeld erg veel moeite hebben met verandering of bepaalde ‘tics’ hebben die je veel herhaalt.

Impact
Elke vorm van autisme heeft een behoorlijke impact op je leven. Je wordt vaak niet begrepen door je omgeving, je hebt weinig sociale contacten en je voelt je onzeker. Je ouders moeten ook een manier vinden om hiermee om te gaan, want jouw ontwikkeling verloopt tenslotte anders. Naarmate je ouder wordt, kan het zijn dat je manieren aanleert om hier zelfstandig mee om te gaan.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij De OpgroeiPraktijk kunnen wij jou helpen in het om leren gaan met jouw problemen. We starten met een onderzoek om vast te stellen of je autisme hebt. Met psycho-educatie leggen we je uit wat je stoornis inhoudt en wat dit betekent voor jouw dagelijks functioneren. Daarnaast helpen wij je bij het versterken van sociale vaardigheden en het verminderen van angst- of stemmingsproblemen en dwangmatig gedrag.

Tips (voor ouders)
Onze betrokken psycholoog kan het beste aangeven welke tips voor het kind het beste passen bij het beter omgaan met autisme. Enkele algemene tips:
– Kinderen met autisme leren in stapjes, dit vergt veel inlevingsvermogen, aanpassingsvermogen en geduld. Probeer dit te accepteren en op te brengen voor je kind.

 • Biedt structuur en zorg voor dagelijkse routine. Een herkenbare en overzichtelijke leefomgeving is prettig voor kinderen met autisme.
 • Vraag één ding tegelijk zodat je kind alles stap voor stap kan ondernemen.
 • Gebruik concrete en duidelijke taal en spreek in korte zinnen. Op deze manier verloopt de communicatie met je kind het beste.
 • Waarschijnlijk kan je kind zich moeilijk verplaatsen in de situatie van een ander, probeer hem/haar daarbij te helpen.