Wat is autisme?

Autisme heet officieel Autisme Spectrum Stoornis, ook wel bekend als ASS. Wanneer je autisme hebt, wordt de informatie in jouw hersenen op een andere manier verwerkt dan bij iemand die geen autisme heeft. Dit kan ervoor zorgen dat je moeite hebt in het omgaan met anderen en omgaan met je gevoelens. Maar je kan bijvoorbeeld ook alles in een gesprek heel letterlijk nemen. Uiteindelijk kan autisme je erg in de weg zitten en voor problemen thuis, op school of in jouw omgeving zorgen.

Kenmerken
De problemen die kinderen met autisme ervaren, bevinden zich op verschillende gebieden en in verschillende mate van ernst.

  • Beperking in sociaal contact: Je hebt moeite met non-verbale communicatie, zoals het maken van oogcontact, het aflezen van gezichtsuitdrukkingen of het maken van vriendschappen.
  • Beperking in taalontwikkeling/communicatie: Je bent pas laat gaan leren spreken of je neemt dingen die gezegd worden heel erg letterlijk waardoor er vaak miscommunicatie ontstaat.
  • Herhalend gedrag en spel: Problemen op het gebied van gedrag, bijvoorbeeld erg veel moeite hebben met verandering of bepaalde ‘tics’ hebben die je veel herhaalt. Je kan ook onder- of overgevoelig reageren op prikkels, zoals een negatieve reactie op specifiek geluid.

Impact
Autisme kan een behoorlijke impact hebben op jouw leven en jouw omgeving. Je voelt je bijvoorbeeld niet begrepen, bent onzeker of hebt weinig vrienden. Voor je ouders kan het ook lastig zijn om een manier te vinden om hiermee om te gaan in jouw opvoeding, want jouw ontwikkeling verloopt tenslotte anders. Het komt vaak voor dat, naarmate je ouder wordt, jij en je omgeving manieren vinden om hier beter mee om te leren gaan.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij De OpgroeiPraktijk kunnen wij jou helpen met het om leren gaan met jouw problemen. We zullen bekijken waar jij het meeste last van hebt en samen met jou, je ouders (en je leerkracht) afspraken maken hoe we jou het beste kunnen helpen en ondersteunen.

Tips (voor ouders)

  • Kinderen met autisme leren stapje voor stapje, dit vergt veel inlevingsvermogen, aanpassingsvermogen en geduld. Probeer dit te accepteren en op te brengen voor je kind.
  • Biedt structuur en zorg voor dagelijkse routine. Een herkenbare en overzichtelijke leefomgeving is prettig voor kinderen met autisme.
  • Vraag één ding tegelijk zodat je kind alles stap voor stap kan ondernemen.
  • Gebruik concrete en duidelijke taal en spreek in korte zinnen. Op deze manier verloopt de communicatie met je kind het beste.
  • Waarschijnlijk kan je kind zich moeilijk verplaatsen in de situatie van een ander, probeer hem/haar daarbij te helpen.