Wat zijn gedragsproblemen?

Merk jij aan jezelf dat je snel en vaak boos wordt? Word je vaak op je gedrag gewezen door je ouders of leerkracht? Reageer je gemeen door bijvoorbeeld lelijke woorden te gebruiken, te schoppen of te slaan? Dan is het mogelijk dat je problemen met je gedrag hebt.

Wanneer je zo vaak last heb van opstandig of agressief gedrag dat het dagelijkse dingen verstoort, spreek je van een gedragsstoornis. Je wordt bijvoorbeeld vaak de les uit gestuurd of hebt regelmatig ruzie met je ouders of broer/zus. Er zijn twee soorten gedragsstoornissen:

  • Oppositionele-opstandige gedragsstoornis (ODD): Je verzet je vaak tegen de regels, bent snel driftig en vaak boos. Deze reacties heb je herhaaldelijk en duren vaak langere periodes. ODD wordt vaak pas vastgesteld vanaf 4 jaar.
  • Normoverschrijdend-gedragsstoornis (CD): De kenmerken van deze stoornis zijn vaak erger dan bij ODD en kenmerken zich in: agressief gedrag, vernielen van spullen, bedrog of diefstal, het ernstig overtreden van regels als spijbelen en weglopen van huis. Vaak gaat dit gepaard met AD(H)D en het achterlopen in de ontwikkeling van je vaardigheden.

Impact
Een gedragsstoornis heeft vaak grote, negatieve impact op jouw omgeving en je ontwikkeling. Vaak heb je ook last van leerproblemen, wisselende stemmingen en het kan zelfs gepaard gaan met verslavingsproblematiek op een latere leeftijd.

Wat kunnen wij voor je doen?
Bij de OpgroeiPraktijk kunnen we je helpen symptomen van je gedragsstoornis te verminderen en te bestrijden. Hiervoor nemen wij niet alleen jezelf in behandeling, maar begeleiden wij ook jouw omgeving (ouders en school) door middel van psycho-educatie. Tijdens gedragstherapie laten wij je nadenken over je gedrag en het nemen van beslissingen. We laten je je gedrag herkennen en trainen probleemoplossende vaardigheden.

Tips (voor ouders)
Onze betrokken psycholoog kan het beste aangeven welke tips passend zijn bij het verminderen en leren omgaan met gedragsproblemen. Enkele algemene tips:

  • Zorg voor veel duidelijkheid en structuur in huis.
  • Maak een duidelijke lijst met regels en wees consequent in het hanteren van de regels.
  • Bespreek manieren om met boosheid om te gaan: weglopen, tot 10 tellen, in een stressbal knijpen.
  • Probeer vooral positieve aandacht te geven, maar grijp in als gedrag niet kan.
  • Maak gebruik van een time-out of een passende, maar niet te zware straf.