Wat zijn opvoedingsproblemen?

Vraag jij je soms wel eens af waar de handleiding van je kind is? Heb je het gevoel alles al geprobeerd te hebben terwijl de problemen thuis aanblijven? Het opvoeden van kinderen is geen gemakkelijke taak. Duidelijk grenzen en regels helpen je als ouder(s) om lastig gedrag van je kind bij te kunnen sturen en af te laten nemen. Echter, dit wil niet altijd lukken. Wanneer je kind niet meer naar je luistert en het lastige gedrag enkel erger wordt of langer aanhoudt, is er sprake van opvoedingsproblematiek. Een opvoedingsprobleem is vaak het gevolg van een gedragsprobleem, en andersom.

Een opvoedingsprobleem kan zich ook uiten in problemen met en rondom het eten (eten weigeren, veel dingen niet lusten, heel traag eten). Een eetprobleem begint doorgaans als een opvoedingsprobleem, maar kan uiteindelijk zo hardnekkig worden dat het kan uitmonden in een eetstoornis.

Kenmerken
Opvoedingsproblemen worden vaak als eerste door een ouder ervaren. Waar je graag iets wilt bereiken in de opvoeding van je kind, slaag je daar niet in. Dit geeft het gevoel van controleverlies, machteloosheid, onzekerheid, bezorgdheid en soms zelfs frustratie en woede. Vaak voel je je onzeker over hoeveel discipline en controle er nodig is en hoeveel vrijheid je kind zou moeten krijgen. Op zijn beurt kan je kind grote druk ervaren vanuit de opvoeding, wat gewenst gedrag nog meer bemoeilijkt.

Impact
Wanneer er sprake is van opvoedingsproblemen, ontstaat er vaak een opeenvolging van negatieve patronen en gedrag, die elkaar kunnen versterken. Zonder hulp is dit moeilijk te doorbreken. Als ouder geeft dit je vaak een gevoel dat je er alleen voor staat en de band met je kind onder (zware) spanning staat. Wanneer deze opvoedingsproblemen aanhouden, kunnen kinderen last krijgen van somberheidsgevoelens en versterkte gedragsproblematiek. Ouders reageren vaak met gevoelens van falen, onzekerheid en een negatief zelfbeeld.

Waar kunnen wij jou mee helpen?
Bij de OpgroeiPraktijk kunnen wij jou en je kind helpen opvoedingsproblemen in al zijn vormen te verminderen. Door (intensieve) ouderbegeleiding en begeleiding van het kind zelf, kunnen we gezamenlijk aan de slag met mogelijke oplossingen voor het probleem. Ook hebben wij groepsbehandeling voor ouders en kinderen gericht op het verbeteren van de emotieregulatie (het uiten van en omgaan met emoties).

Tips (voor ouders)

  • Kinderen leren gewenst gedrag aan door ze op een goede manier aan te moedigen en te belonen.
  • Benoem specifiek wat er goed is gegaan en doe dit direct na het gewenste gedrag.
  • Kinderen leren ongewenst gedrag af door dit op een goede manier te negeren.
  • Vermijd discussie en maak geen oogcontact.
  • Hou je bij je standpunt.
  • Negeer het niet gewenste gedrag. Loop er niet van weg, maar blijf in de buurt van je kind en negeer het gedrag.