Levensfases

In de ontwikkeling van een mens, van geboorte tot sterven, zijn een aantal min of meer vaste periodes of fases te onderscheiden die worden gekenmerkt door herkenbare eigenschappen en patronen. Het overgrote deel van de mensen doorlopen deze fases op een normale manier. Het tempo en de grenzen van zo’n fase zijn flexibel en verschillen per persoon. Er kunnen zich problemen voordoen als de ontwikkeling van de ene naar de volgende fase te traag gaat, onvolledig is of zelfs helemaal stil komt te staan. Dit kan het gevolg zijn van een interne verstoring of een reactie op invloeden van buiten. Hierdoor kunnen psychische klachten en problemen ontstaan.

De OpgroeiPraktijk kan dit beoordelen en je adviseren of het nodig is om nader onderzoek te doen of behandeling te volgen of dat de problemen passen binnen de normale ontwikkeling. In de eerste 20 jaar van het leven vindt de grootste ontwikkeling en verandering plaats, daarna in de volwassenheid duren de fases veel langer. Hoe meer veranderingen in korte tijd, hoe meer er “mis” kan gaan. Maar het goede nieuws is dat kinderen veel flexibeler zijn in het opvangen van veranderingen dan volwassenen en dus gemakkelijker kunnen herstellen van evenwichtsverstoringen. Door ontwikkelingspsychologen worden de volgende fases onderscheiden.