Onze keurmerken

De OpgroeiPraktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit van onze zorg en onze dienstverlening. Wij beschikken over verschillende keurmerken en vormen van certificering waarmee wij de kwaliteit van onze zorg voor cliënten en opdrachtgevers waarborgen.

HKZ Keurmerk
De OpgroeiPraktijk heeft het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) keurmerk dat staat voor de duurzame verbetering van kwaliteit in de zorg. Hiermee laten wij zien dat wij voldoen aan de door klanten, professionals en relevante stakeholders gestelde eisen in de zorg.

Keurmerk Basis GGZ
De OpgroeiPraktijk heeft het Keurmerk Basis GGZ waarmee wij behoren tot de groep zorgaanbieders binnen de Basis Geestelijke Gezondheidszorg die zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment.

Om het jaar laten we door een extern bureau onze medewerkerstevredenheid en cliënttevredenheid meten. De uitkomsten van deze onderzoeken gebruiken wij om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.