Volwassenheid

De fase van volwassenheid kenmerkt zich door de levensbepalende binding en door veel inzet en opbouw. Het is de tijd van definitieve partnerkeuze, beroepskeuze, woonplaatskeuze, financiële verplichtingen aangaan en niet in de laatste plaats kinderen krijgen. De volwassene schuift in deze fase een generatie op. In deze fase worden, al dan niet weloverwogen, beslissingen genomen die zeer bepalend zijn voor de verdere ontplooiingsmogelijkheden.

Kenmerkende hulpvragen:
Maak ik de juiste keuzes, waarom lopen mijn relaties steeds stuk, ik ben perfectionistisch en toch lukt het me niet, mijn partner is er nooit, ik voel me uitgeput, zie het niet meer zitten, ik kan het niet meer aan, ik voel me eenzaam, ik ben een mislukkeling, ik heb altijd ruzie met iedereen.