Voor verwijzers

Bij De OpgroeiPraktijk kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Wij bieden hulp bij het oplossen of verminderen van klachten en problemen op verschillende hulpgebieden en zijn gespecialiseerd in het bieden van hulp bij psychische klachten, ontwikkelingsbeperkingen en problemen in de opvoeding.

Dit doen wij met onze deskundige teams van BIG geregistreerde Klinisch psychologen, GZ Psychologen BIG, Orthopedagogen NVO, Psychologen NIP en Sociaal Pedagogisch Hulpverleners.

Wij hebben verschillende behandellocaties en werken samen met onze zusterorganisatie CareHouse voor ontwikkelingsgerichte begeleiding.

Wilt u iemand doorverwijzen?

Als huisarts/POH-er, Wijkteam/Jeugdteam, kinderarts, jeugdarts of psychiater kunt u uw cliënt gemakkelijk verwijzen via www.zorgdomein.nl of uw eigen verwijsformulier.

Heeft u een cliënt en wilt u afstemmen over de juiste doorverwijzing en eventuele wachttijden, belt u dan gerust met ons Centraal Informatie- en AanmeldPunt (CIAP): 088-1232680 of mail naar info@deopgroeipraktijk.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!