Waarom De OpgroeiPraktijk

Wij streven naar korte wachttijden en behandeltrajecten zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

Uit ervaring weten we dat de klik tussen jou, je kind en de psycholoog bepalend is voor het succes van de behandeling. Wij vinden het belangrijk om gezamenlijk het behandeltraject op maat voor jou en je gezin vorm te geven.

Wij spreken duidelijke taal, wij werken met een vooraf geprogrammeerd zorgpad. Je weet van begin tot eind waar je aan toe bent. We vinden het belangrijk om met doel- en resultaatgerichte behandelplannen te werken en heldere evaluaties voor feedback op je verandering. 

Als we de oorzaken van je klachten hebben vastgesteld, kunnen we samen aan de slag en concreet werken aan verbetering. Het is tijd om samen vooruit te kijken. Voor het merendeel van de klachten, problemen en stoornissen bij kinderen geldt dat een verandering in denken, gedrag of gevoel de belangrijkste bijdrage levert aan het omgaan met of verminderen van de klachten. De omgeving van je kind (ouders, school) leveren daarbij een belangrijke bijdrage, dus die ondersteunen we ook met onze behandelprogramma’s.

Bij De OpgroeiPraktijk staat de tevredenheid van onze cliënten en het resultaat van onze hulpverlening centraal in alles wat wij doen en willen verbeteren. Wij kijken terug op succesvolle behandelingen in de afgelopen jaren en veel tevreden cliënten. Door middel van structurele effectmeting en klanttevredenheidsonderzoek, werken wij continu aan de verdere verbetering van onze hulp.