Aanmeldformulier

U kunt uw kind met onderstaand formulier aanmelden bij De OpgroeiPraktijk.

Verwijzingen lopen ofwel via het Jeugdteam/Wijkteam van uw Gemeente, ofwel via uw huisarts. Het Jeugdteam/Wijkteam stuurt ons zelf de verwijzing. U moet zich nog wel zelf aanmelden via dit formulier.

Na aanmelding krijgt u van ons een Toestemmings- en instemmingsformulier, graag ondertekenen en terugsturen
Indien u bent verwezen door uw huisarts: de schriftelijke verwijzing, graag meesturen
Een kopie van een geldig ID van uw kind, graag meesturen

Hoe gaat het dan verder?
U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging van de aanmelding met een Toestemmings- en instemmingsformulier
De hoofdbehandelaar (klinisch psycholoog) beoordeelt de aanmelding en overlegt zo nodig bij vragen met de verwijzer
Als de aanmelding compleet is wordt u gebeld om de eerste afspraak te maken

U krijgt een schriftelijke bevestiging van de afspraak

U wordt gevraagd om online een klachtenvragenlijst in te vullen. U krijgt hiervoor per e-mail een link via “Telepsy” (beveiligde omgeving). Dit is een zogenaamde ROM lijst, hiermee meten wij het effect van onze behandelingen aan begin en eind van het traject (en soms tussendoor). De uitslag wordt met u besproken.

U wordt gevraagd om online een klachtenvragenlijst in te vullen. U krijgt hiervoor per e-mail een link via “Telepsy” (beveiligde omgeving). Dit is een zogenaamde ROM lijst, hiermee meten wij het effect van onze behandelingen aan begin en eind van het traject (en soms tussendoor). De uitslag wordt met u besproken. Voor kinderen tot 14 jaar vullen de ouders de lijst in, kinderen vanaf 14 jaar vullen zelf de lijst in.

Neem bij vragen hierover gerust contact op met de OpgroeiPraktijk nummer 088-1232660.