Aanmeldformulier

U kunt uw kind met onderstaand formulier aanmelden bij De OpgroeiPraktijk.

Verwijzingen lopen via het Jeugdteam/Wijkteam van uw Gemeente of via uw huisarts. Het Jeugdteam/Wijkteam stuurt ons zelf de verwijzing. U moet zich nog wel zelf aanmelden via dit formulier.

Na aanmelding hebben wij een aantal documenten van u nodig:

  • Ondertekend toestemmings- en instemmingsformulier, dat u van ons hebt ontvangen.
  • Een schriftelijke verwijzing, als u bent verwezen door uw huisarts. 
  • Een kopie van een geldig ID van uw kind. 

Hoe gaat het dan verder?
U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.  Onze klinisch psycholoog beoordeelt de aanmelding en overlegt zo nodig met de verwijzer als er nog vragen zijn.  Als de aanmelding compleet is, wordt u gebeld om de eerste afspraak te maken. Van deze afspraak krijgt u een schriftelijke bevestiging. 

U wordt gevraagd om online een klachtenvragenlijst in te vullen. U krijgt hiervoor per e-mail een link via “Telepsy” (beveiligde omgeving). Dit is een zogenaamde ROM lijst, hiermee meten wij het effect van onze behandelingen aan het begin en eind van het traject (en soms tussendoor). De uitslag wordt met u besproken. Voor kinderen tot 14 jaar vullen de ouders de lijst in, kinderen vanaf 14 jaar vullen zelf de lijst in.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via 088-1232680.