Angst

Jouw leven met een angst


Opgroeien is niet altijd makkelijk en met angst en fobie is het nog lastiger. De OpgroeiPraktijk kan jou helpen bij het leren omgaan met angst. Als angst je belemmert in het dagelijks leven, is het verstandig om hulp te vragen. Wij bieden behandeling en diagnostiek aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met een angststoornis en ondersteuning voor hun ouders.


Wat is angst?

Iedereen is wel eens bang, maar jouw angsten zorgen ervoor dat je dagelijks leven wordt belemmerd.  Je durft niet meer naar school of alleen te slapen en je slaat feestjes liever over. Als angst jouw leven zo sterk beïnvloedt, spreken we van een angststoornis. Je kunt zelfs last krijgen van stress en lichamelijke klachten. De angst is zo sterk dat je ze alleen niet de baas kunt zijn, zelfs niet met hulp van je ouders. Je voelt je vaak verdrietig, somber en alleen door je angst.


Wat kan De OpgroeiPraktijk voor jou doen?

Bij De OpgroeiPraktijk gaan we met je in gesprek over jouw angst. Jij, je ouders en je psycholoog brengen in kaart waar jij aan wilt werken tijdens de behandeling. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Op die manier hebben alle betrokkenen tijdens het behandeltraject zicht op de doelstelling, inzet van methoden en duur van je behandeling.


Samen werken aan jouw angst

Gesprekken tussen jou, je ouders en je psycholoog kunnen onderdeel van je behandeling zijn. We vinden het belangrijk om je ouders te betrekken bij jouw behandeling voor angst bij De OpgroeiPraktijk. Jij hoeft je angststoornis niet alleen aan te gaan als jouw ouders ook handvatten krijgen om je te helpen bij het omgaan met je angst. Jij hebt er baat bij als je ouders en andere belangrijke mensen in jouw omgeving, je angst serieus nemen. Daarnaast is het fijn om je te realiseren wat je wel durft en aangemoedigd te worden om je angst de baas te zijn. Zo werken we samen aan het verminderen of verhelpen van jouw angst: jij, je ouders en De OpgroeiPraktijk.


Op de vestiging van De OpgroeiPraktijk

Op de vestigingen van De OpgroeiPraktijk in Amsterdam, Dordrecht, Haarlem, Hilversum, Hoorn en Tilburg werken teams van gedreven psychologen die klaar staan om jou te helpen bij het verminderen of oplossen van jouw angsten. Je psycholoog stelt samen met jou en je ouders een behandelplan op waarin vast wordt gelegd aan welke problemen je wilt werken, hoe lang je traject zal duren en wat de inhoud en gewenste resultaten zijn.