Onze partners

Verwijzers 

Jeugdteam/Wijkteam/Sociaalteam/Toegang/Centrum voor Jeugd en Gezin/Ouder-en Kindteams
Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is de Gemeente een belangrijke verwijzer geworden naar ons JeugdGGZ zorgaanbod. We werken nauw samen met de jeugdzorgmedewerkers uit de gemeentelijke teams om de door hun aangevraagde jeugdhulp voor de kinderen en gezinnen te realiseren en stellen samen een Plan van Aanpak op.

Huisartsen
De huisarts is een belangrijke samenwerkingspartner in de zorg. Veel verwijzingen voor hulp bij De OpgroeiPraktijk lopen via de huisarts, die eerst beoordeelt of de verwijzing nodig is en mogelijk een advies geeft over de beste vorm van behandeling. In sommige gevallen wordt de huisarts bijgestaan door een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) die de eerste screening van de problematiek doet. Wij vinden het belangrijk je huisarts goed op de hoogte te houden van de uitkomsten en vorderingen van onderzoek en behandeling. Ook na afsluiting van onze behandeling brengen we je huisarts op de hoogte.

Regionale samenwerking
Wij werken samen met collega instellingen of praktijken onder het motto: de juiste hulp op de juiste plaats! Soms kan het nodig zijn voor een onderzoek of behandeling van een specifiek probleem een collega in consult te vragen. Zij kunnen ingeschakeld worden voor aanvullend onderzoek, specialisitisch consult of om de behandeling over te nemen. Andersom kan het ook voorkomen dat de OpgroeiPraktijk een gedeelte van een traject voor een collega zorgaanbieder uitvoert. Om dit financieel mogelijk te maken bestaan er regelingen voor hoofd- en onderaannemerschap.

CareHouse
Onze belangrijkste partner is CareHouse, onze zusterorganisatie binnen de Levéo Groep met een aanbod voor individuele- en groepsbegeleiding bij ons op locatie, thuis en op school. Het zorgaanbod van De OpgroeiPraktijk (psychologisch onderzoek en behandeling) sluit vaak naadloos aan op het zorgaanbod van CareHouse. Steeds vaker wordt er gekozen voor een gecombineerd traject met als doel de juiste zorg in de juiste sterkte op de juiste plaats. Dit maakt een traject niet alleen inhoudelijk sterker, maar sluit ook aan bij de wens uit de Jeugdwet om de jeugdzorg bijtijds af te schalen.

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) Tilburg
Met het Familie centrum van dit ziekenhuis werken wij samen in de psychosociale zorg voor de allerkleinsten en hun ouders (0-4 jaar). In ons IMH (Infant Mental Health) aanbod proberen wij zoveel mogelijk zonder wachttijden hulp te bieden bij verstoorde ouder-kind interactiepatronen, extreme huilers, moeilijke eters en kinderen met problemen in de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van de emotieregulatie.

SJS Brabant
In de regio Hart van Brabant nemen we deel aan het kennisnetwerk SJS Brabant (Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten) dat als doel heeft het bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van de jeugdzorg door het onderling delen van inhoudelijke kennis en ervaring.

PRO-RCH/Praktijksteun
Dit is de organisatie die de praktijkondersteuners organiseert bij de huisartsen in Hart van Brabant. De samenwerking bestaat uit het onderhouden van het netwerk en het geven van consultatie aan de POH-GGZ kinder en jeugd.

Enver
In de regio Zuid-Holland Zuid werken we veel samen met jeugdzorgorganisatie Enver, met name op het gebied van het verrichten van aanvullend onafhankelijk psychologisch onderzoek.

Bascule
In de regio Amsterdam en Hilversum werken we veel samen met het academisch centrum voor kinder- en jeugd psychiatrie van Bascule. Vanaf de zomer van 2020 bundelen Spirit en de Bascule hun expertise en gaan zij samen verder als Levvel.

Fornhese
Fornhese biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar binnen de specialistische kinder- en jeugd psychiatrie. In de regio Gooi & Vechtstreek weten wij elkaar goed te vinden.

Youké
Youké staat voor sterke jeugd. Zij bieden specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. In de regio Gooi & Vechtstreek werken wij geregeld met elkaar samen.

E-Health
De OpgroeiPraktijk doet mee in de ontwikkeling van een digitaal zorgaanbod. Wij gebruiken hiervoor het platform van onze vaste e-healthpartner Therapieland. Dit platform biedt verschillende online behandelingsmodules die in onze trajecten kunnen worden geïntegreerd. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot beeldbellen voor situaties waarin face-to-face contact niet mogelijk is.

BIG-opleidingen
De OpgroeiPraktijk heeft erkende praktijkopleidingsplaatsen voor de postmaster opleiding tot GZ-psycholoog en de opleiding tot Klinisch Psycholoog in samenwerking met RINO Zuid in Eindhoven en RINO Groep in Utrecht.